12 GR. „ŽIOGELIŲ“ PROJEKTAS
„TARIU ŽODELĮ, TARIU DAR VIENĄ“
2020-2021 m. m.

TIKSLAS:

sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis visavertę kalbą grupės aplinkoje.

UŽDAVINIAI:

  • įvairios veiklos metu plėtoti vaikų sakytinę kalbą;
  • lavinti girdimąjį ir erdvinį suvokimą, atmintį, mąstymą, dėmesį, smulkiąją motoriką;
  • skatinti vaikus taisyklingai ir rišliai kalbėti.

LAUKIAMI  REZULTATAI:

  • vaikai aiškiau tars žodžius, pradės kalbėti trumpais sakiniais;
  • išlavės bendravimo su bendraamžiais įgūdžiai;
  • lavės vaikų smulkiosios ir bendrosios motorikos įgūdžiai.