,,Knygele sušildyk man širdelę”

Projekto tikslas – Skatinti pasakų sekimą, istorijų kūrimą darželyje ir namuose.

Projekto uždaviniai:

         1. Suteikti žinių ir įgūdžių, kurios skatintų vaiką kalbėti, reikšti savo mintis.

         2. Skatinti vaiko norą pasakoti žaisti žodžiais, garsais, patirti žodinės kūrybos džiaugsmą kuriant ir sekant pasakas.

          3.  Teatrinės veiklos metu ugdyti gebėjimą kalbėti, perteikti emocijas.

Pasiekti rezultatai:

  • Vaikai sužinojo kaip kuriamos knygos, kokių yra knygų, ir kokią naudą teikia žmogui.
  • Išaugo vaikų pasitikėjimas savimi ir savo gebėjimais;
  • Padidėjo gebėjimas išklausyti draugus,  susikaupti ir sutelkti dėmesį;
  •  Įveikė drovumą  reikšti savo mintis girdint draugams;
  • Patobulėjo vaiko kalbėjimo įgūdžiai: vaikas daugiau, laisviau reiškia mintis, daugiau klausosi;
  •  Labiau domisi pasakojimais. Atidžiai klausosi ir paskui nuosekliai perpasakoja pagrindinius nesudėtingus pasakojimus; 
  •  Geba kurti istorijas;
  •  Supranta, ką reiškia kalbėti iš eilės.

Lankomės bibliotekoje

Kuriame kolektyvinį  pasakojimą pagal paveikslėlių seriją.

Pasakojimas  naudojant pačių nupieštus piešinius

Skaitytą  pasaką seka savo draugams

Naudodami lėles kuria pasakas

Kuria pasakojimą apie pasirinktą daiktą

Vaidinimas Žemės dienai

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Jurkienė