4 ,,BORUŽIUKŲ“ GRUPĖS ILGALAIKIS PROJEKTAS
„ATVERKIM KALBOS SKRYNELĘ…“
(5–6 metų vaikai)

Tikslas: Ugdyti vaikų sakytinės ir rašytinės kalbos gebėjimus bei įgūdžius pagal amžiui būdingus ypatumus. Skatinti domėjimąsi knygomis, turtinti žodyną, skatinti norą pasakoti, klausinėti, žaisti žodžiais ir garsais, patirti kūrybos džiaugsmą.

Uždaviniai:

  • Įvairios veiklos metu plėtoti vaikų aktyvųjį ir pasyvųjį žodynus.
  • Lavinti girdimojo ir erdvinio suvokimo, atminties, mąstymo ir dėmesio operacijas.
  • Skatinti pažinti raides, žaidžiant kalbos žaidimus.
  • Skatinti vaikų tarpusavio bendravimą bei pasitikėjimą savo jėgomis.
  • Sudaryti sąlygas domėtis knygomis, ugdyti pagarbą knygai.

Refleksija: „Boružiukų“ grupės ugdytinai  įvairių veiklų metu buvo skatinami drąsiai reikšti savo mintis, mokėsi išklausyti kalbančiojo. Žaidėme daug didaktinių žaidimų, kurių metu mokėmės raidžių, kūrėme istorijas, pristatinėjome savo darbus draugams.
Su vaikais kūrėme šešėlių teatrą ir pakvietėme  ,,Žiniukų“ grupės vaikus į pasakos ,,Ropė“ inscenizaciją. Kūrėme kalėdinį vaidinimą ,,Kiškių nelaimė“, taip pat organizavome knygų pristatymą-parodą ,,Mano mėgstamiausia knyga“, kvietėme tėvelius paskaityti mums pasakų. Sekėme neįprastas pasakas smėlyje, kūrėme dialogus su draugais.
Įvairių veiklų metu vaikai patyrė daug teigiamų emocijų, lavėjo jų kalbiniai įgūdžiai ir pasitikėjimas savo jėgomis.

,,Boružiukų“ grupė dalyvauja projekte
„Sveikata visus metus“

Projekto trukmė – 2019 m. vasario – 2020 m. gruodžio mėn.

Projekto tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą.
Projekto organizatoriai t.y. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, kviečia leistis į sveikatos užduočių kelionę. Kiekvieną mėnesį bus skelbiamas  naujas iššūkis, nauja užduotis. Projektą vykdo grupės mokytoja Daiva Stabinskienė.

,,Boružiukų“ grupės trumpalaikis RESPUBLIKINIS KŪRYBINIS PROJEKTAS „MEŠKIUKAS GEO“
vyresniojo amžiaus (5–6 metai)

Projekto tikslas – ugdyti gebėjimą atpažinti geometrines formas aplinkos objektuose, kaupiant įvairią geometrinę patirtį, mokantis tikslinti, apibendrinti, tarpusavyje sieti geometrinių figūrų ir geometrinių santykių vaizdinius.

Uždaviniai:

  • Atpažinti ir pavadinti geometrines figūras ir geometrinius santykius.
  • Pastebėti ir pavadinti geometrinių figūrų elementus.
  • Įvertinti figūrų ir jų elementų savybes – panašumą, simetriškumą, dydį, kiekį ar kt.
  • Rūšiuoti figūras ir jų elementus pagal pasirinktus požymius.
  • Pateikti pavyzdžių, pavaizduoti (piešiniu, gestais, pasakojimu ar kt.) nesudėtingas geometrines figūras ir geometrinius santykius.

Projekto metu vaikai turėjo galimybę gilinti savo žinias apie geometrines figūras. Įvairios veiklos metu ieškojome geometrines figūras atitinkančių daiktų,  žaidėme su siūlais, viela, plastilinu ir bandėme išgauti linijas, visas norimas geometrines formas. Vaikai labai džiugiai ir susidomėję aptarinėjo pateiktas vaizdines užduotis. Atlikome daug didaktinių-loginių užduočių. Projektas tikrai buvo labai naudingas ir tikslingas. Jo metu vaikai patyrė daug teigiamų emocijų ir pajuto pažinimo džiaugsmą.