5 ,,ŠNEKUČIŲ“ GRUPĖS PROJEKTAS
,,MAŽOS RANKOS – DIDELI DARBAI“
(2–3 metų vaikai)

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas pilnaverčiam vaikų tobulėjimui ir vystymuisi.

Uždaviniai:

  1. Ugdyti savarankiškumą, savitarną.
  2. Tobulinti smulkiąją ir stambiąją motoriką per kasdienę veiklą.
  3. Ugdyti bendruomeniškumo jausmą.

Projekto vykdytojai: ,,Šnekučių“ grupės ugdytiniai, mokytojos, tėvai.

Laukiami rezultatai:

Lavinant smulkiąją ir stambiąją motoriką – tobulės vaikų savarankiškumas. Ugdant savitarnos ir savitvarkos įgūdžius vaikai taps mažiau priklausomi nuo suaugusių, suvoks save ir savo galimybes. Savarankiškesni vaikai – laimingi, labiau pasitikintys savimi.

Refleksija: Kiekvienas vaikas yra nepaprastas ir unikalus. Darželyje kiekviena diena vaikams atneša ką nors naujo: taip žingsnelis po žingsenlio jie tampa savarankiškesni. Reikia daug pastangų, kad pats apsiautum batus, padarytum darbelį. Sąvoka ,,Aš pats“ kasien įgauna vis didesnę prasmę. Vaikai projekto metu lavino smulkiąją ir stambiąją motoriką, tyrinėjo gamtą, mokėsi draugauti. Žmogui rankos tam ir duotos – ne tik darbui nudirbti, bet ir draugui pagelbėti. Džiaugiuosi, kad ,,Šnekučių “ grupės vaikai labai paslaugūs, draugiški, o rankelės kas dieną geba nudirbti vis didesnius darbus.