,,KODĖLČIUKŲ“ GRUPĖS ILGALAIKIS PROJEKTAS
,,NETRADICINĖS DAILĖS TECHNIKOS STEAM UGDOMOJOJE VEIKLOJE“
(6-7 m. amžiaus vaikai)

Tikslas: Sukurti palankią, inovatyvią, edukacinę aplinką, kurioje vaikai, netradicinių technikų pagalba, galėtų tyrinėti, atrasti, kurti ir ugdytis komunikacinius, informacinius, socialinius, meninius, pažintinius gebėjimus, bei skatinti vaikų smalsumą STEAM dalykams.

Uždaviniai:

  • Sudaryti sąlygas išbandyti netradicines dailės technikas bei metodus įvairiose aplinkose visais metų laikais.
  • Ugdyti vaikų saviraišką, pasitikėjimą savimi, savarankiškumą.
  • Skatinti išgyventi kūrybinį džiaugsmą.

Numatomi rezultatai:

  • Bendraudami su menu vaikai domėsis, eksperimentuos, tyrinės, išbandys, kurs, išreikš save.
  • Išmoks sisteminti ir pristatyti sukurtus rezultatus.
  • Drąsiai ieškos atsakymų į klausimus, rodys iniciatyvą iškeldami ir spręsdami problemas.

RUDENINĖS GĖLĖS

Vaikai išmėgino netradicines technikas piešdami balionais ir ausų krapštukais. Piešė kardelius atspausdami guašo dažų dėmes su balionu. Grožėjosi susiliejusiomis spalvomis.

Padėję dažų dėmę ant lapo, su ausų krapštuku, ,,tempė“ dažų linijas į išorę. Piešė astrų žiedus.

Siuntė kardelį ratu, sakydami draugams linkėjimus.

SPALVOTAS RUDUO

,,Kodėlčiukai“ džiaugėsi nuostabia, rudeniška gamta. Prisirinkę lapų mokėsi sukti rožių žiedus. Gėlių puokštes dovanojo mamytėms.

Iš gėlių, gamtinės medžiagos kūrė ,,Emociuką“ tarptautinei šypsenos dienai paminėti. Dalyvavome Panevėžio lopšelio – darželio ,,Žilvitis“ organizuojamame kūrybinių darbų, fotografijų parodoje ,,Emociukai“.

KOPŪSTAI, KOPŪSTĖLIAI…

,,Kodėlčiukai“ tyrinėdami, eksperimentuodami, ragaudami aptarė įvairių rūšių kopūstus. Guašo dažais nudažę perpjautus didelius (raudongūžius, baltagūžius) ir mažus (briuselio) kopūstus, darė atspaudus ant popieriaus lapo. Žiūrėjo, spėliojo į ką panašu. Pripiešė trūkstamas detales. Kūrė pasakojimus.

PAVEIKSLĖLIS MAMAI

Vaikai dėliojo sudžiovintas gėles, lapelius ant lipnaus popieriaus… Kūrė paveikslėlius mamai…

Naudodami gamtinę medžiagą, modeliną, lipdė sraiges, grybus, ežiukus…

VAŠKO ŽVAKĖS

Iš modelino vaikai lipdė žvakides. Puošė įvairiais raštais braižydami pagaliukais.

Iš vaško lakštų mokėsi sukti žvakutes. Žvakutes papuošę juostelėmis, gėlytėmis, karoliukais… padovanojo tėveliams.

SPALVOTA ŽIEMA

,,Kodėlčiukai“ lašindami spalvotą tušą ant drėgno lapo, stebėjo, kaip gražiai skleidžiasi spalvos. Užbarstyta druska ,,išgraužė“ įvairius raštus, kurdama žiemiškus paveikslus.

Jungdami kelias dailės technikas, marmuravimą ir aplikaciją, vaikai kūrė piešinius tema ,,Senių besmegenių šokis“.

LEDO TORTAS ŽIEMAI

,,Kodėlčiukai“ iš kankorėžių, šakelių, uogų… kūrė, dėliojo, dažė ledo tortą žiemai. Tris dienas stebėjo, laukė kol sušals. Ir pagaliau džiaugiasi nuostabiu, sušalusiu žiemišku grožiu…

JŪROS DUGNAS IR JO GYVENTOJAI

,,Kodėlčiukai“ lipdė, klijavo, kūrė jūros dugną kompaktinių diskų dėžutėse, naudodami smėlį, kriaukles, spalvotą modeliną.

 

TARPTAUTINIS VAIKŲ PROJEKTAS ,,STEAM – VANDENS STEBUKLAI ŽIEMĄ“

„Kodėlčiukai“ sulaukė padėkų už dalyvavimą ikimokyklinio amžiaus vaikų tarptautiniame projekte „STEAM – VANDENS STEBUKLAI ŽIEMĄ“.  Už sukurtą žiemos tortą.

Keliaudami po STEAM pasaulį įvairiais metų laikais, ,,Kodėlčiukai“ eksperimentavo, tyrinėjo, aktyviai veikdami išbandė įvairias netradicines dailės technikas bei metodus. Vaikai stengėsi išsiaiškinti nežinomus dalykus, spręsti problemas, daryti išvadas. Aktyvios, patirtinės veiklos metu, atsirado susidomėjimas, didėjo pasitikėjimas savimi, atsiskleidė kūrybiškumas. Vaikai kurė, sistemino ir pristatė sukurtus rezultatus.

Tobulėjo ugdytinių socialiniai, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

,,Kodėlčiukai“ dalyvavo respublikiniuose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų STEAM meninių – kūrybinių darbų, fotografijų projektuose, parodose. Sulaukė padėkų.