Sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas – stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

Dalinamės gerąja patirtimi Lietuvoje

Mokykla – mano antrieji namai, arba kaip mes dėliojame laimės mozaiką savo mokykloje (2020 m.)

Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“. „Fizinis aktyvumas karantino metu“. Autorė – Lina Kozienė, fizinio aktyvumo mokytoja.

 Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“. „Sveiki ir stiprūs ,,Žilvitukai“ – didelė jėga!“ Autorė – Sandra Grigaliūnienė, socialinė pedagogė.

Sveikatos stiprinimas mokyklose Covid-19 pandemijos metu. Nuotolinio mokymo iššūkiai (2021 m.)

Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“. „Sveikatos stiprinimas žadinant pavasarį“. Autorius – mokytojas Andrius Paleičikas.

Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“. „Varlytė Nina ir emocijų pasaulis“. Autorė – psichologė Ingrida Katkutė.

Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“. „Žiemos ir vaikų išdaigos“. Autorė – Lina Kozienė, fizinio aktyvumo mokytoja.

Dalinamės gerąja patirtimi užsienyje

Psichologė Ingrida Katkutė gerąja darbo patirtimi pasidalino su tarptautine sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo „SHE“ bendruomene. Ši bendruomenė dalinasi gerąja darbo patirtimi apie tai, kaip Europos mokyklose ir darželiuose yra stiprinama vaikų sveikata. Ypatingas dėmesys šiuo metu yra atkreipiamas į sveikatos puoselėjimą nuotoliniu būdu. Lopšelio-darželio „Žilvitis“ psichologė Ingrida sukūrė filmuką apie varlytę Niną ir šiuo filmuku dalinosi su vaikais, kurie karantino metu nelanko darželio. Filmuko veikėja varlytė Nina kviečia vaikus susipažinti su pagrindinėmis emocijomis, jas suvaidinti ir atlikti smagias užduotėles. Tokiu būdu yra stengiamasi puoselėti vaikų emocinę gerovę ir sveikatą. Pasak tarptautinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo „SHE“ atstovės Ullos, varlytės Ninos istorija „tokia įkvepianti“, kad buvo nuspręsta istorija pasidalinti oficialiame šio mokyklų tinklo internetiniame puslapyje ir Facebook paskyroje.

Nuoroda į tinklapį: https://www.schoolsforhealth.org/resources/case-stories arba „Facebook“ https://www.facebook.com/SchoolsHealthEurope/