Pasiekimų sritys

Parengta pagal „IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠĄ“