12 ,,ŽIOGELIŲ“ GRUPĖS PROJEKTAS
„MANO PASAULIS IR KNYGA“
2019–2020 m.m.
(priešmokyklinio amžiaus vaikai 6–7 m.)

Tikslas: Skatinti vaikus pamėgti ir tausoti knygas, skiepyti tėvams supratimą, kokią įtaką skaitymas daro vaiko vystymuisi.

Uždaviniai:

* sutelkti šeimos dėmesį į grožinės literatūros kūrinius, parenkant juos vaikams pagal amžių;
* skatinti tėvų norą ir įprotį skaityti vaikams knygas, šiuo būdu padedant lavinti vaiko kalbos kultūrą;
* skatinti vaikų norą klausytis skaitomo teksto, kurti, eiliuoti, žaisti žodžiais, taisyklingai juos tarti;
* ugdyti vaikų pagarbą knygai;
* supažindinti vaikus su knygų įvairove;
* skatinti vaikų knygelių kūrybą kaip meninę raišką ir savitą komunikavimo būdą;
* patirti knygelių kūrybos ir skaitymo džiaugsmą;
* palaikyti ir skatinti vaikų norą bendrauti su draugais, kitais žmonėmis, natūraliai turtinant savo kalbą;
* bendradarbiauti su šeimomis.

Refleksija

Gegužės mėn. baigėme vykdyti ilgalaikį grupės projektą „Mano pasaulis ir knyga“. Projektas buvo naudingas ir reikalingas šešiamečių – septynmečių pasiruošimui mokyklai, lavinant vaikų susikaupimą, susikoncentravimą į dabar vykstantį veiksmą, pastabumą, akies – rankos koordinaciją, regimąjį suvokimą, kito išklausymą ir įsiklausimą. Tai pat ryškiai išlavėjo ugdytinių fantazija, kurią pastebėjo ir vaikų tėveliai. Ugdytiniai labiau pradėjo domėtis vaidyba, vaidinti savo sugalvotas istorijas ir, netgi kurti pasakas, kurios buvo panaudotos dalyvaujant respublikiniame projekte „Mano darželio pasaka“.  Akivaizdžiai pasimatė auklėtinių pažanga raidžių atpažinime, tarime, jungime į žodžius, sakinių suformulavime į taisyklingą mintį. Prie šio pasiekimo ir mūsų vykdomo projekto prisidėjo ir darželio specialistai: tiflopedagogė, logopedė. Projektas padėjo vaikams suprasti, kodėl knygos reikalingos ir kodėl jas reikia saugoti. Kuriant knygutę draugui pamatėme ne tik auklėtinių kūrybiškumo galias, bet ir tėvelių kruopštumą padedant vaikams. Praplėsti auklėtinių akiratį padėjo apsilankymas Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Ten ugdytiniai ne tik susipažino su knygų gausa ir įvairove, bet pamatė ir suprato kaip knygų herojai tampa „gyvais“. Po apsilankymo bibliotekoje vaikams kilo didelis smalsumas ir susidomėjimas įvairesnėmis knygomis. Švenčiant „Knygos dieną“ ugdytiniai suprato, jog knygeles galima ne tik skaityti, bet šiek tiek paįvairinti veiklą statant iš knygų bokštą, rūšiuojant knygeles pagal dydį, spalvą ir pan. taip leidžiant atsipalaiduoti, veikti kūrybiškai ir patirti smagių emocijų. Atsakingumo jausmas ugdėsi prižiūrint ir tvarkant „knygų namelį“ esantį darželio kieme.

 Šis projektas paskatino ugdytinius bendradarbiauti ir padėti tiems, kuriems sekasi šiek tiek sunkiau. Išryškėjo vaikų geranoriškumas, savarankiškumas. Taip pat pagarba ne tik knygai, bet ir draugui.