„Vikrūs piršteliai – aiškūs žodeliai“

(ankstyvasis amžius 2-3 metai)

Tikslas – vaikų smulkiosios motorikos lavinimas ir skatinimas kalbėti.

Uždaviniai:

1.      Sudominti vaikus priemonėmis, lavinančiomis smulkiąją motoriką.

2.      Išmokyti smulkiosios motorikos (pirštų, riešo) lavinimo pratimų ir žaidimų.

3.      Lavinti vizualiąją – motorinę (akių ir rankos judesių) kontrolę bei smulkiųjų raumenų greitumą ir vikrumą.

4.      Ugdyti gebėjimą klausytis, atsiminti, pajusti kalbos ritmą.

Laukiami rezultatai:

·         Geresni vaikų smulkiosios ir artikuliacinės motorikos įgūdžiai;

·         tikslesnis kalbos garsų artikuliavimas, aiškesnė, taisyklingesnė vaikų kalba;

·         teigiamas vaikų savęs vertinimas, noras pažinti, veikti, bendrauti;

·         tėvai daugiau sužinos apie vaikų  smulkiosios ir artikuliacinės motorikos lavinimo naudą ir būdus;

·         pedagogai įgys naujos patirties, įgūdžių lavinant vaikų motoriką, ugdant kalbą ankstyvajame amžiuje;

·         pedagogai įsigys naujų  priemonių, skirtų vaikų motorikos lavinimui ir kalbos ugdymui.

 

Refleksija:

Viso projekto metu vaikai kasdien lavino pirštukus, aktyvino kalbinę raišką, turtino sensorinę patirtį, plėtėsi vaikų aplinkos pažinimas. Vaikai mokėsi segti, varstyti, ritmiškai ploti, dėlioti dėliones, mozaikas, žaisti konstruktoriumi, spalvinti, lipdyti, website verti karolius ir t. t. Viena mėgstamiausių vaikų veiklų –  pirštukų žaidimai. Juos žaisdavome ryto rate, laukdami pusryčių ar pietų. Į projekto veiklą įtraukėme ir tėvelius. Mamos siuvo pirštukines lėles. „Pirštukų teatras“ padėjo vaikams labiau pasitikėti savimi, skatino kalbėti, plėtojosi kūrybinės galios.

Projekto veiklos visiems suteikė džiugių emocijų. Vaikai išmoko įvairių smulkiosios motorikos lavinimo pratimų ir žaidimų, o pedagogai ir tėvai pastebėjo, kad intensyvi pirštų veikla padėjo išlavinti vaikų kalbinius gebėjimus. Lavėjo piršteliai – lavėjo ir kalba.  Pirštukai darėsi vikresni, o kalba tampo suprantamesnė.