Šioje skiltyje, pristatome Jums jau įgyvendintus ir dar tebevykstančius projektus mūsų darželyje, kurie yra neatsiejama besimokančio ir siekiančio tobulėti lopšelio-darželio gyvenimo dalis.