1.  SAULUTĖ  ANKSTI  RYTĄ
        MANE  IŠ  MIEGO  KELIA.
        MAMA  IR  TĖTIS  SKUBA
        ATVESTI  Į  DARŽELĮ.

PRIEDAINIS
          MAŽEIKIŲ  MIESTELY,
          „ŽILVIČIO“ DARŽELY
          VAIKUČIAI  MES  MAŽI,
          UŽAUGSIM  DIDELI.

2.  PRAVĖRĘS  VARTELIUS,
    SKUBU  PASVEIKINT  JUS.
    LINKSMAI  NUSIŠYPSAU,
    NES  ČIA  AŠ  ATĖJAU.

PRIEDAINIS
          MAŽEIKIŲ  MIESTELY,
        „ŽILVIČIO“ DARŽELY
          VAIKUČIAI  MES  MAŽI,
          UŽAUGSIM  DIDELI.

3.  GALIU  DAINUOT  IR  ŠOKT,
     JEI  NORIU – ŽAIST,  SPORTUOT.
    ,,ŽILVITIS”  JEI  ŽALIUOS,
    VAIKYSTĖ  GYVUOS.

PRIEDAINIS
          MAŽEIKIŲ  MIESTELY,
          „ŽILVIČIO“ DARŽELY
          VAIKUČIAI  MES  MAŽI,
          UŽAUGSIM  DIDELI.