Sėkmingam ugdymui sukurtos įvairios, į vaiką orientuotos, funkcionalios edukacinės aplinkos.

Įstaigos koridoriuose ir laiptinėse įrengtos žaidimų, eksperimentavimo ir motorikos lavinimo zonos, taip sukuriant papildomas erdves vaikų dėmesiui, mąstymui, smulkiajai motorikai ir kūrybiškumui ugdyti.

Ant koridorių sienų pakabintos vaikų pažintinius gebėjimus lavinančios dekoracijos ir ugdomosios manipuliacinės sienelės, įrengtos erdvės vaikų kūrybiniams darbams eksponuoti ir piešti. Atsižvelgiant į metų laiką demonstruojami vaikų piešiniai, darbeliai ir kita medžiaga.

Kuriant aplinkas vadovautasi nuostata, kad bendrosios erdvės būtų vaikiškos, vertingos, stimuliuotų ugdymą(si) ir kurtų gerą nuotaiką vaikams bei bendruomenei.

ETNOKULTŪROS KAMBARYS

Vaikai susipažįsta su etnine kultūra, jos tradicijomis, klausosi liaudiškos muzikos, žaidžia, stengiamasi perimti senolių papročius ir išmintį.

MENINIO UGDYMO SALĖ

Čia ugdomi vaiko muzikiniai gabumai. Ugdytiniai šoka, groja, dainuoja, klausosi muzikos bei tyrinėja muzikinės raiškos priemones.

SPORTO SALĖ

Sporto salėje kūno kultūros užsiėmimų metu stiprinama vaiko sveikata, lavinami pagrindiniai judesiai, žaidžiami judrūs žaidimai, vyksta plokščiapėdystės pratybos.