Sėkmingam ugdymui sukurtos įvairios, į vaiką orientuotos, funkcionalios edukacinės aplinkos.

Įstaigos koridoriuose ir laiptinėse įrengtos žaidimų, eksperimentavimo ir motorikos lavinimo zonos, taip sukuriant papildomas erdves vaikų dėmesiui, mąstymui, smulkiajai motorikai ir kūrybiškumui ugdyti.

Ant koridorių sienų pakabintos vaikų pažintinius gebėjimus lavinančios dekoracijos ir ugdomosios manipuliacinės sienelės, įrengtos erdvės vaikų kūrybiniams darbams eksponuoti ir piešti. Atsižvelgiant į metų laiką demonstruojami vaikų piešiniai, darbeliai ir kita medžiaga.

Kuriant aplinkas vadovautasi nuostata, kad bendrosios erdvės būtų vaikiškos, vertingos, stimuliuotų ugdymą(si) ir kurtų gerą nuotaiką vaikams bei bendruomenei.

MENINIO UGDYMO SALĖ

Čia ugdomi vaiko muzikiniai gabumai. Ugdytiniai šoka, groja, dainuoja, klausosi muzikos bei tyrinėja muzikinės raiškos priemones. Šioje salėje įrengtos interaktyvios edukacinės grindys. Po pietų vaikai naudojasi šia inovatyvia priemone. Tai puiki pagalba, lavinant vaikų kalbą, smulkiąją motoriką, plėtojant žodyną, saviraiškos ir kūrybinės veiklos galimybes. Taip pat ji puikiai tinka vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

SPORTO SALĖ

Sporto salėje kūno kultūros užsiėmimų metu stiprinama vaiko sveikata, lavinami pagrindiniai judesiai, žaidžiami judrūs žaidimai, vyksta plokščiapėdystės pratybos.

LAUKO EDUKACINĖS ERDVĖS

1. Poilsio, šeimos žaidimų erdvė, kurioje vaikai kuria scenarijų, išbando daugybę skirtingų vaidmenų, dėlioja savo mintis, improvizuoja, taip kurdami socialinius bei verbalinius įgūdžius.

2.  Mašinų miestelis – berniukų mėgstamiausia lauko erdvė.

3.  Lauko klasė arba vidinis kiemelis.

4.  Lauko terasoje – vaikai vaidina, muzikuoja, improvizuoja, kuria.

5. Edukacinis daržas ir šiltnamis. Darželio teritorijoje yra pastatytas šiltnamis, įrengtos daržo lysvės, kur vaikai sėja, sodina, laisto ir prižiūri augalus. Čia vaikai gali stebėti, analizuoti ir kitaip tyrinėti augančius augalus. Nuėmus derlių vaikai kartu su mokytoja aptaria, ragauja daržoves.

6. Fizinio aktyvumo veikloms organizuoti įkurta krepšinio ir futbolo aikštelės, kurios padeda stiprinti vaikų sveikatą, žadina judėjimo aktyvumą.

7.  Basakojų takas. Šis takas įrengtas stiprinti vaikų sveikatą. Vaikštant per taką masažuojasi paduose esantys centrai, suaktyvėja atitinkamų organų veikla. Basakojų take įrengtos skirtingos dangos, kurios lavina vaikų pojūčius.

8. Knygų namelis. Tai netradicinė, lauko sąlygoms pritaikyta vaikų bibliotekėlė, kurioje galima rasti įvairių knygų. Patikusią knygą vaikai gali parsinešti į namus perskaityti ir grąžinti. Vartydami ir žiūrėdami knygas, vaikai lavina mastymą ir sužadina vaizduotę, mokosi suprasti ir užjausti, atjausti.