,,KIŠKUČIŲ‘‘ grupės ilgalaikis projektas

2021-2022 m.m.

,,Žaidžiu, kuriu, pažįstu‘‘

Tikslas:

Skatinti vaikus aktyviai ir kūrybiškai įsitraukti į STEAM veiklas.

Uždaviniai:

· Kurti tinkamą aplinką vaikų kūrybiškumo ir saviraiškos plėtojimui.

· Ugdyti vaikų pažintinius, socialinius, meninius ir komunikacinius gebėjimus.

· Ugdyti gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, puoselėti draugiškus tarpusavio santykius.

· Žaidžiant ir kuriant patirti atradimo džiaugsmą, sėkmę ir džiugias emocijas.

Laukiami projekto rezultatai:

· Vaikai aktyviai kurs, bus smalsūs, domėsis supančia aplinka, ją tyrinės, nebijos klysti, o suklydus bandys iš naujo.

· Gebės veikti drauge, analizuoti ir spręsti iškilusias problemas.

· Įgis naujos patirties, atsiras pasitikėjimo savimi ir atsakomybės jausmas.

Kuriame iš daržovių ir vaisių raideles

Tyrinėjame, eksperimentuojame, atliekame bandymą, išsiaiškiname, kas skęsta vandenyje, o kas ne

Vaikų patirtis plečia pažinimo galimybes, skatina iniciatyvumą ir kūrybiškumą

Kiškučiai ir kiškutės dirbo, triūsė ir pastatė puikius namukus

Eksperimentuojame laboratorijoje. Mums įdomu tyrinėti ir sužinoti ar skęsta mandarinas su žieve, be žievės ir pusiau su žieve stiklainyje su vandeniu.

Naudojame štampukus ir kuriame pagal sumanymą laisvai improvizuojant