Būtina lavinti regimojo suvokimo įgūdžius

Geri vizualinio suvokimo įgūdžiai yra svarbūs vaikų daugeliui kasdienių įgūdžių, tokių kaip skaitymas, rašymas, kirpimas, piešimas, apsirengimas ir kt. gebėjimams formuotis. Sutrikus regėjimui atsiranda sunkumai, atliekant paminėtas kasdienes užduotis, gali neigiamai veikti vaiko savivertę, pakenkti jo akademiniams ir žaidimo rezultatams. Mažeikių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ teikiama tiflopedagogo pagalba vaikams su regos sutrikimais. Tiflopedagogas stebi ir vertina ikimokyklinio amžiaus vaikų su įvairiais regėjimo sutrikimais raidą ir pažintinės, komunikacinės bei motorinės veiklos nukrypimus, atsiradusius dėl sutrikusių regėjimo funkcijų; rengia ir įgyvendina sutrikusių funkcijų lavinimą; padeda akliems ir silpnaregiams mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas atsižvelgdamas į kiekvieno ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdytinio regėjimo funkcijų būklę, gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus; pataria mokytojams, kaip pritaikyti ugdytiniams ugdymo turinį ir ugdymo priemones; rengia, kaupia ir sistemina specialiąsias ugdymo priemones, skirtas regos funkcijų lavinimui, ir jas naudoja ugdymo procese atsižvelgdamas į ugdytinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį. Įvertina regimąjį suvokimą, sensomotorikos, orientacijos ir mobilumo, socialinius įgūdžius. Individualių ir grupinių užsiėmimų metu lavinama smulkioji motorika, vaizduotė, pastabumas, dėmesys, regimoji ir girdimoji atmintis, loginis mąstymas, sąvokų suvokimas. Gerėja vaikų regimasis suvokimas. Lavėja akies ir rankos koordinacija, orientacija mažojoje erdėje. Formuojasi savęs vertinimo procesai: savivoka, sėkmės ir pasitikėjimo savimi galimybės. Ugdosi pažintiniai gebėjimai, jutiminis suvokimas, dėmesys, atmintis, mąstymas. Tiflopedagogė metodininkė Rasa Jurkienė