LIETUVOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTO

 „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2021“

1. Žaidynių organizatoriai – Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (toliau – LTOK) ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (toliau – RIUKKPA).

2. Projektą „Lietuvos mažųjų žaidynės“ finansuoja LTOK, esant galimybei bus panaudotas fondų suteiktas finansavimas projektui.

3. Projekto koordinatorius – RIUKKPA.

4. Projekto dalyviai – Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigos, užsiregistravusios dalyvauti Lietuvos mažųjų žaidynėse 2021 ir jų ugdytiniai, pedagogai.

5. Lietuvos mažųjų žaidynių koordinatoriai įstaigose – ikimokyklinių ugdymo įstaigų dalyvių deleguoti pedagogai, kurie dalyvavo Lietuvos mažųjų žaidynių mokomajame seminare

6. Projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“ koordinatorės ikimokyklinio ugdymo mokytojos Lina Kozienė ir Rasutė Kauneckienė.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

  • Projekto uždaviniai:
    • Ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį raštingumą, kilnų elgesį ir bendradarbiavimą.    
    • Teikti metodinę, konsultacinę pagalbą ikimokyklinio ugdymo pedagogams fizinio aktyvumo skatinimo ir sporto renginių ikimokyklinio ugdymo įstaigose organizavimo klausimais.
  • Sudaryti sąlygas ikimokyklinio ugdymo pedagogams dalintis gerąja vaikų sveikatinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo patirtimi.
  • Skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų.
    • Kurti Lietuvos  mažųjų žaidynių bendruomenę,  orientuotą į fizinio aktyvumo skatinimą.

Lietuvos Mažųjų žaidynių 2021 I etapas

Mažeikių lopšelis- darželis „Žilvitis” – aktyvus projekto „ LIETUVOS  MAŽŲJŲ  ŽAIDYNIŲ 2021 m.” dalyvis. Pirmas žaidynių etapas vyko ugdymo įstaigoje. Projekto organizatoriai RIUKKPA siuntė virtualias pamokėles, „Mankšta ant kėdutės”, „Smagios varlytės”, „Pratimai su gimnastikos lazdomis”, „Sveikos pėdutės”, „Linksmieji balionai”, „Spalvoti maišeliai”, „Mankšta su dideliais gimnastikos kamuoliais” kurias sėkmingai organizavo mokytoja Lina Kozienė. Kiekviena pamokėlė ugdytiniams buvo naudinga. Lavinome: vikrumą, koordinaciją, jėgą, ištvermę, ritmo pojūtį, pusiausvyrą, lankstumą, dėmesio koncentravimą. Džiaugiamės ugdytinių noru aktyviai sportuoti.

„Lietuvos mažųjų žaidynių 2021” II etapas

2021 m. gegužės 21 dieną Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis” iškilmingai pakėlė ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynių 2021” vėliavą. Tai II-ojo etapo festivalio startas  įstaigoje. Festivalyje dalyvavo visi ugdymo įstaigos ugdytiniai. Vaikai lauko erdvėse atliko įvairias sportines rungtis, nes skatiname fizinį aktyvumą skirtingomis oro sąlygomis ir įvairiuose aplinkose.

Rungtis organizavo „Žilvičio” sveikatos stiprinimo kūrybinė grupė: Lina Kozienė, Andrius Paleičikas, Sida Liutkuvienė, Rasutė Kauneckienė, Marija Arlauskienė ir  meninio ugdymo mokytoja Daiva Gedvilienė. Žaidynių festivalyje dalyvavo socialiniai partneriai iš Mažeikių FK „Atmosfera” treneris Ramūnas Daubaris.

Ugdytiniai energingai, aktyviai dalyvavo rungtyse: „Oranžinis kamuolys”- krepšinis,   „Taiklioji ranka indėnų draugas”- šaudymas iš lanko, „Pagauk auksinę žuvelę”- žvejyba, „Parašiutas ir linksmieji kamuoliukai”, „Greitasis kamuolys”-futbolas, „Šokiai-pokiai” ,„Mažieji paspirtukai”

Dalyvaudami festivalyje ugdytiniai ugdė socialinę, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninę kompetencijas.

Skatiname vaikus būti fiziškai aktyviais, ugdome vaikų supratimą, pagarbą ir toleranciją visiems žmonėms, nes fizinės galimybės visų skirtingos.

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Kozienė

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“

Mūsų darželis dalyvauja ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“. Jį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK).

Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį, ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradrabiavimą, profesinę paramą ir pagarbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus. 

Žaidynes sudaro trys etapai/ festivaliai:

1-asis etapas „Lietuvos mažųjų žaidynių“ įstaigų festivalis. Dalyvauja visi įstaigą lankantys ikimokyklinio amžiaus vaikai.

2-asis etapas „Lietuvos mažųjų žaidynių“ regioninis festivalis. Dalyvauja penkiamečių komanda (3mergaitės, 3 berniukai) ir mišraus ikimokyklinio amžiaus specialiųjų poreikių turinčių vaikų komanda.

3-iasis etapas „Lietuvos mažųjų žaidynių“ respublikinis festivalis. Dalyvauja komandos iškovojusios pergalę regioninio „Lietuvos mažųjų žaidynių“ festivalio metu.

Projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“ koordinatorės mokytoja Lina Kozienė

„LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS“ I ETAPAS