7 ,,ŽINIUKŲ“ GRUPĖS PROJEKTAS
„MIKLŪS PIRŠTELIAI – GRAŽI KALBA“
3-4 m. amžiaus vaikai

Tikslas: formuoti klausymo, kalbėjimo įgūdžius, lavinti vaikų smulkiąją motoriką.

Uždaviniai:

  1. Tenkinti vaikų poreikį bendrauti.
  2. Sukurti ugdomąją aplinką, skatinančią pažinti save.
  3. Vaiko kalbėjimas su suaugusiaisiais ir vaikais apie supančią aplinką, objektus, įvykius.
  4. Išmokyti smulkiosios motorikos (pirštų, riešo) lavinimo pratimų ir žaidimų.

Laukiami rezultatai:

  • Pagerės vaikų smulkioji motorika.
  • Vaikai geriau tars garsus, greičiau pradės aiškiai kalbėti.
  • Išlavės bendravimo su bendraamžiais įgūdžiai.

Šis projektas skatina ieškoti prevencinių metodų ir būdų, kaip lavinti vaikų kalbą. Supratome, kad sakytinei kalbai reikia sudaryti palankias sąlygas grupėse, lauke, ugdant kalbą taikyti tam tikrus žaidimus, užsiėmimus.

Ugdytiniai žaisdami lauke su gamtinėmis priemonėmis įvardijo, kokia tai gamtos medžiaga, bandė suskaičiuoti. Grupėje žaidė su geometrinėmis figūromis, įtvirtino spalvas ir formas, kurias pažįstame.

Vaikai grupėje pristatinėjo savo augintinius. Pasakojo koks augintinio vardas, ką valgo, kur gyvena ir t.t. Bandė pakartoti augintinio balsą, kaip sako šis gyvūnas.

Vaikai turi puikią galimybę ugdytis ir tobulinti įgūdžius. Daug dėmesio skiriama vaikų kalbiniam aktyvumui kasdienėje veikloje, skatiname kalbėti. Taip pat ugdytinius  raginame domėtis raidėmis. Pastebėjome, kad tobulėja vaikų rišlioji kalba – jie laisviau pasakoja, apibūdina, vartoja vis daugiau ir įvairesnių žodžių. 

Projektą vykdė: mokytojos  Ilona Juodienė ir Danutė Jankauskienė