Atrodo, kad laikas skuba vis greičiau, o ypač, kai keičiasi įprastas gyvenimo ritmas. Tą ritmą šiemet pedagogams, vaikams ir jų tėvams pakoregavo Lietuvoje paskelbtas karantinas. Pradžioje buvo daug klausimų, kaip ir nuo ko pradėti, ką ir kaip siūlyti tėvams, kad būtų pateikta glaustai, konkrečiai, o, svarbiausia, įdomiai vaikui, ir žinoma, neapkrautų tėvų. Mokytojams aktualu ir svarbu įgyvendinti Ikimokyklinio ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programas, ugdant vaikus nuotoliniu būdu. Bet greitai viskas stojo į savo vietas. Sukūrėme uždaras grupes socialiniame tinkle „Facebook“. Pradėjome patys pedagogai mokytis, dalintis žiniomis, patarimais, idėjomis. Kasdieninė darbo savaitė tapo kitokia. Norime pasidžiaugti, kad ši nauja patirtis mus paskatino mokytis ir dirbti kitose platformose, tobulinti ne tik pedagogines, bet ir kompiuterinio raštingumo, darbo su įvairiomis programomis, psichologijos, komunikavimo ir kitas  kompetencijas.
Vaikų ugdymo(si) idėjas ir veiklas mokytojos ruošė kūrybiškai, kūrė filmuotą medžiagą, garso / vaizdo įrašus, rinko užduotis, kurios tenkino vaikų  poreikį judėti, žaisti,  bendrauti, dainuoti,  pažinti pasaulį ir eksperimentuoti. Tėvų įsitraukimas į  ugdymo, kūrybinį procesą  paskatino vaikų motyvaciją ir pasitikėjimą savo jėgomis. Džiugu buvo matyti į veiklą įsitraukusius tėvus, kurie kartu su vaikais atliko kūrybines užduotis, mankštinosi, žaidė žaidimus, deklamavo eilėraščius, vykdė įvairius iššūkius, filmavo, fotografavo ir dalinosi nuostabiomis akimirkomis su visais savo grupės nariais. Įvairiose veiklose vaikai įgijo kasdienio gyvenimo įgūdžių, matematinių, skaitymo, rašymo pradmenų, meninės raiškos įgūdžių, sprendė problemas, tobulino tyrinėjimo, aplinkos pažinimo įgūdžius, domėjosi daiktais ir įvykiais. Nuotolinis mokymasis suteikė galimybę surasti tvirtesnį ryšį su šeima, geriau pažinti vieni kitus.
Visa ,,Žilvičio“ bendruomenė, nuoširdžiai dėkoja ugdytinių tėveliams už bendrystę ir atvirumą. Vertiname Jūsų aktyvumą ir atsiliepimus. Norime pasidžiaugti, kad sugebėjome ne tik prisitaikyti prie nuotolinio ugdymo iššūkių, bet ir teikėme kokybišką ugdymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.
Nuotolinio darbo akimirkos:

PORTO UGDYMO NUOTOLINIU BŪDU, IŠTRAUKOS: