Vaikai priimami vadovaujantis įstaigos direktoriaus patvirtintu VAIKŲ PRIĖMIMO Į MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠU.

Priešmokyklinio ugdymo grupėse yra:

5 laisvos vietos.

 

Ikimokyklinio ugdymo grupėse yra:

 

3 laisvos vietos darželyje 3,5-4,5 metų vaikams.

1 laisva vieta darželyje 2,5-3 metų vaikams.

3 laisvos vietos lopšelyje 2-2,5 metų vaikams.

Prašymus nuo 2022 m. sausio 17 d. tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teikti elektroniniu būdu informacinėje sistemoje adresu: svietimas.mazeikiai.lt arba pasirinktoje švietimo įstaigoje, jeigu asmenys neturi kompiuterio ar interneto prieigos. Priėmimas į darželius vykdomas nuolat.