Vaikai priimami vadovaujantis įstaigos direktoriaus patvirtintu VAIKŲ PRIĖMIMO Į MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠU.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėse yra:

1 laisva vieta vaikams, gimusiems 2018 metais.

3 laisvos vietos vaikams, gimusiems 2019 metais.

2 laisvos vietos lopšelyje 2-3 metų vaikams.

2 laisvos vietos lopšelyje 1,5-2 metų vaikams.

Prašymus nuo 2022 m. sausio 17 d. tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teikti elektroniniu būdu informacinėje sistemoje adresu svietimas.mazeikiai.lt arba pasirinktoje švietimo įstaigoje, jeigu asmenys neturi kompiuterio ar interneto prieigos. Priėmimas į darželius vykdomas nuolat.