10 ,,KODĖLČIUKŲ“ GRUPĖS ILGALAIKIS PROJEKTAS
„PAŽINK SAVE“
(4–5 metų vaikai)

TIKSLAI:

  • Ugdyti vaikų socialinę, pažinimo, sveikatos saugojimo kompetencijas.
  • Taikyti palankias vaikų tarpusavio bendravimo formas.

UŽDAVINIAI:

  • Įtvirtinti žinias apie žmogaus kūno sandarą.
  • Padėti suprasti, kad žmogus yra ne tik kūnas, tačiau turi jausmus, emocijas.
  • Formuoti sugebėjimą taikiai spręsti tarpusavio santykius.
  • Ugdyti gebėjimą išlaikyti pakantumą, pagarbą bendraamžių bei suaugusiųjų sprendimams.

REFLEKSIJA: Kartu su vaikais susikūrėme grupės elgesio ir bendravimo taisykles. Vaikai draugiškai varžėsi, rungtyniavo sportinėje pramogoje  ,,Kai lapais lyja“.  Daug sužinojo sveikatos valandėlėse ,,Aš žmogus“, ,,Mano dantukai“. Surengėme piešinių parodėlę ,,Aš žmogus“. Meninėje veikloje piešėme, kūrėme, dovanojome dovanėles draugui. Piešėme ,,Draugystės“ piešinį. Aptarėme, tapėme, liejome linksmas ir liūdnas spalvas. Vaikai pasakojo kada jiems linksmą, o kada liūdną. Gėrėme ,,draugystės“ arbatą su ,,Boružiukų“ grupės vaikais. Skaitėme eilėraštukus, kūrinėlius, sekėme pasakas, žaidėme žaidimus apie draugystę, jausmus, tarpusavio santykius.