LOGOPEDO VEIKLA DARŽELYJE:

Logopedas teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų:

  • Visapusiškai tiria vaikų kalbą (tartį, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą), nustato kalbos sutrikimo laipsnį ir pobūdį;
  • Veda logopedines pratybas, parenka metodus bei ugdomąją medžiagą, atitinkančią vaikų amžių bei sutrikimų pobūdį, fiksuoja ugdytinių pasiekimus;
  • Kviečia tėvus (globėjus) įsijungti į korekcinį procesą – supažindina su vaikų pasiekimais, teikia metodines konsultacijas darbui namuose;
  • Dalyvauja vaiko gėrovės komisijos veikloje, konsultuoja auklėtojas, kurių grupėse ugdosi vaikai, turintys kalbos ir komunikacijos sutrikimų, bendradarbiauja su įstaigos bendruomene.

Vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimus nustato Mažeikių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) arba mūsų įstaigos Vaiko gerovės komisija.