Lietuvos tautinis olimpinis komitetas kiekvienais metais pavasarį kviečia programos „Olimpinė karta“ narius, ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir bendrojo ugdymo mokyklas teikti paraiškas olimpinio projekto konkursui.

Konkursas skirtas programos nariams, kurie nori organizuoti veiklas ar renginius, išvykas ar projektus įstaigose ir bendradarbiaudami su partneriais. 2021 m. pagrindiniai akcentai: olimpinės žaidynės, fizinis aktyvumas, bendruomeniškumas.

Olimpinės kartos projektas „Noriu būti olimpietis“

Mažeikių lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ ugdytinis Ąžuolas Narbutas (4 metai) domisi sportu, myli krepšinį, svajoja būti geru krepšininku. Linkime sėkmės ir tikime, kad jo svajonė išsipildys.

Ąžuolą kalbino fizinio ugdymo mokytoja Lina Kozienė

———————————————————————————————————————————

Dėkojame pedagogams ir ugdytiniams už prisijungimą prie akcijos „Vaikai juosia Lietuvą olimpiniais žiedais“