GERBIAMI TĖVELIAI IR DARBUOTOJAI !!!

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME, KAD JAU EILĘ METŲ REMIATE MŪSŲ ĮSTAIGĄ, SKIRDAMI DALĮ (IKI 1,2 %) NUO PRAEITŲ METŲ SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO.

BŪSIME LABAI DĖKINGI, JEI IR TOLIAU PADĖSITE KURTI MŪSŲ ĮSTAIGOS VAIKŲ UGDYMO APLINKĄ, PAREMDAMI IR SKIRDAMI SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ.

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ ADMINISTRACIJA

2020 m.

Gauta 1,2 proc. GPM paramos – 2192,24 Eur. Įstaigos tarybos posėdyje (2020-12-17 Nr. 5) pritarta pasiūlymui dalį lėšų panaudoti antro korpuso pirmo aukšto koridoriaus lubų atnaujinimui.

Šios lėšos panaudotos:

Įtempiamos lubos su šviestuvais 1000,00 Eur
   
   
VISO  1000,00 Eu

2019 m.

Gauta 2 proc. GPM paramos – 2998,60 Eur. Įstaigos tarybos posėdyje (2019-12-16 Nr. 7) pritarta pasiūlymui panaudoti šias lėšas antro korpuso pirmo aukšto koridoriaus durų keitimui ir sienų atnaujinimui.

Kovo mėn. paskelbus karantiną ir prireikus ugdymą vykdyti nuotoliniu būdu buvo būtina atnaujinti visų įstaigos kompiuterių antivirusinę programą. Tam buvo panaudotos lėšos iš GPM paramos.

Šios lėšos panaudotos:

UAB „Durų alėja” durys 1849,00 Eur
Durų montavimo darbai 450,00 Eur
Dažai  (koridoriaus sienoms) 120,52 Eur
Antivirusinė programa 24 įstaigos kompiuteriams 505,00 Eur.
VISO  2924,52 Eur

2018 m.

Gauta 2 proc. GPM paramos – 2840,61 Eur. Šios lėšos panaudotos:

UAB „Markija” 164,53 Eur   žaislai
UAB „Sofijos pasaulis” 580,90 Eur žaislai
UAB „Gudragalvis” 443,91 Eur   žaislai
UAB „GPS sistemos” 440,00 Eur 3 planšetės
UAB „Lingvima” 1200,00 Eur baldai 1, 2, 8, 12 grupėse.
VISO  2840,61 Eur