PROJEKTAS
„PAŽINIMO LABIRINTAIS“
2020-2021 m. m.

Tikslas: lavinti mąstymą, kalbėjimo įgūdžius, pažinimą ir patirtinį ugdymą žaidžiant.

Uždaviniai:

  1. Sukurti palankią aplinką tyrinėti, pažinti, atrasti.
  2. Mokyti spręsti problemas.
  3. Vaiko kalbėjimas su suaugusiaisiais ir vaikais apie supančią aplinką, objektus, įvykius.

Laukiami projekto rezultatai:

  • Susipažins su aplinkos pažinimo procesu ir būdų žinojimo bei supratimo, gebėjimo pritaikyti žinias.
  • Vaikai gebės nuosekliai ir logiškai mąstyti, analizuoti ir kritiškai vertinti informaciją, spręsti problemas, nusakyti pasaulį kalba, vaizdais, simboliais ir kitomis priemonėmis.
  • Išlavės bendravimo su bendraamžiais įgūdžiai.

Projektą ruošė: Ilona Juodienė
  Danutė Jankauskienė

„Pasakyk man, ir aš pamiršiu. Parodyk man, ir gal prisiminsiu. Įtrauk mane, ir aš suprasiu.“ (Konfucijus).

Smagus laikas kartu, įdomūs bandymai ir atradimai – tai puiki galimybė paįvairinti veiklą su vaikais, didesnė tikimybė, kad gautą informaciją ugdytiniai ateityje pritaikys praktiškai. O kas gali būti svarbiau? Ikimokyklinio amžiaus vaikai labai smalsūs ir kūrybingi. Jie nori žinoti ir atrasti, pajausti ir mąstyti, o tam reikia daug žinių ir patyrimo, kad atlikti vienokią ar kitokią užduotį. 
Pastebėjus grupės vaikų smalsumą, norą veikti, tyrinėti ir atrasti, todėl sukurtas metinis projektas „Pažinimo labirintais“. Šis projektas bus įgyvendinamas 2020-2021 m. m. ikimokyklinio ugdymo „Žiniukų“ grupėje.
Projektas pasirinktas, kad tobulinti vaikų žinias apie supančią aplinką, gamtą, ugdyti vaiko kritinį mąstymą, gebėti pritaikyti turimas žinias.