PROJEKTAS
„PAŽINIMO LABIRINTAIS“
2020-2021 m. m.

Tikslas: lavinti mąstymą, kalbėjimo įgūdžius, pažinimą ir patirtinį ugdymą žaidžiant.

Uždaviniai:

  1. Sukurti palankią aplinką tyrinėti, pažinti, atrasti.
  2. Mokyti spręsti problemas.
  3. Vaiko kalbėjimas su suaugusiaisiais ir vaikais apie supančią aplinką, objektus, įvykius.

Laukiami projekto rezultatai:

  • Susipažins su aplinkos pažinimo procesu ir būdų žinojimo bei supratimo, gebėjimo pritaikyti žinias.
  • Vaikai gebės nuosekliai ir logiškai mąstyti, analizuoti ir kritiškai vertinti informaciją, spręsti problemas, nusakyti pasaulį kalba, vaizdais, simboliais ir kitomis priemonėmis.
  • Išlavės bendravimo su bendraamžiais įgūdžiai.

Projektą ruošė: Ilona Juodienė
  Danutė Jankauskienė

„Pasakyk man, ir aš pamiršiu. Parodyk man, ir gal prisiminsiu. Įtrauk mane, ir aš suprasiu.“ (Konfucijus).

Smagus laikas kartu, įdomūs bandymai ir atradimai – tai puiki galimybė paįvairinti veiklą su vaikais, didesnė tikimybė, kad gautą informaciją ugdytiniai ateityje pritaikys praktiškai. O kas gali būti svarbiau? Ikimokyklinio amžiaus vaikai labai smalsūs ir kūrybingi. Jie nori žinoti ir atrasti, pajausti ir mąstyti, o tam reikia daug žinių ir patyrimo, kad atlikti vienokią ar kitokią užduotį.
Pastebėjus grupės vaikų smalsumą, norą veikti, tyrinėti ir atrasti, todėl sukurtas metinis projektas „Pažinimo labirintais“. Šis projektas bus įgyvendinamas 2020-2021 m. m. ikimokyklinio ugdymo „Žiniukų“ grupėje.
Projektas pasirinktas, kad tobulinti vaikų žinias apie supančią aplinką, gamtą, ugdyti vaiko kritinį mąstymą, gebėti pritaikyti turimas žinias.

„Skaičiuojame 1,2,3 ir keturi jau skaičiuoti tu gali…“

„Kūrybiškumas lauko aplinkoje“

Laukas – tai vieta, kur įmanoma įvairiausia viliojanti veikla ir mokymasis. Šios veiklos metu siekiame, kad vaikai ugdytų svarbiausius savo poreikius, tokius kaip: kūrybos, saviraiškos, bendravimo, pažinimo, judėjimo lauke ne tik vaikščiojome, bet ir apžiūrinėjome, tyrinėjome ir kūrėme piešinius.

„Spalvų žaismas“

Eksperimentavome su pienu. Į pieną įlašinome keletą maistinių spalvotų dažų. Ausų krapštuką pamirkėme į indų ploviklį, po to į pieną ir gavome gražius spalvos derinius ir piešinius.
Taip pat ant balto lapo uždėjome kelis lašus spalvotų dažų, įdėjome kamuoliukus ir sukiodami dėžutę įvairiomis kryptimis nuspalvinome lapą. Dar vienas smagus eksperimentas. Suglamžome popierinį rankšluostį, padarome gniūžtę. Tada surišame gumele, lašiname spalvotos maistinius dažus ir išvyniojus, gaunasi puikus rezultatas.
Vaikams suteikėme galimybe tyrinėti, eksperimentuoti ir pažinti pasaulį.

„Mokomės žaisdami“

Iš medžių pagaliukų, kankorėžių vaikai statė namus. Atlikdami šią užduotėlę vaikai ieškojo atsakymų į daugelį jiems nežinomų klausimų. Kiek ir kokių priemonių reikia pasiimti, kad pavyktų pastatyti namą? Vaikai lavino mąstymą, vaizduotę, kūrybiškumą. Mokėsi pažinti geometrines formas, įtvirtino sąvokas: aukštas – žemas. Taip žaisdami jie  atrado atsakymus į visus dominusius klausimus.

,,Vandens paslaptys“

Vaikai sužinojo: Kaip atkeliauja vanduo iki mūsų namų? Kodėl reikia gerti vandenį? Kam reikalingas vanduo? Kokio skonio ir spalvos? Kokių rūšių būna vanduo ir t.t.
Ugdytiniai ragavo vandenį su citrina, mineralinį vandenį ir iš krano vandenį. Diskutavome, kuris vanduo skanesnis. Vieni vaikai sakė, kad saldus vanduo mineralinis, kiti kad šaltas. Daugiausia balsų surinko vanduo su citrina. Labiausiai vaikams patiko vandens skonis.

REFLEKSIJA: Projekto metu vaikai sužinojo kuo naudingas vanduo žmogui ir gamtai, lavino skaičiavimo gebėjimus, tyrinėjo ir eksperimentavo. „Žiniukų“ grupės vaikai ugdė mąstymo įgūdžius gamtinėmis medžiagomis, stiprino pažintinius ir patirtinius gebėjimus, atliekant įvairius eksperimentus. Džiugios emocijos bendravimo metu skatino visus palaikyti vieni kitus ir aktyviai, kūrybiškai veikti.