Naudingos nuorodos:

http://www.mazeikiai.lt (Mažeikių rajono savivaldybė)
http://www.smm.lt (LR Švietimo ir mokslo ministerija)
http://www.ikimokyklinis.lt (Informacinis portalas pedagogams ir
tėvams)
http://www.aikos.lt (Švietimo ir mokslo institucijos)
www.smlpc.lt (Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras)
www.tevuforumas.lt (Lietuvos tėvų forumas)
http://www.vaikas.lt/lt/ugdymas/darzelis
https://socmin.lrv.lt/ (LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija)

švietimas@mazeikiai.lt (Mažeikių r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius)
pptmazeikiai@gmail.com   (Pedagoginė psichologinė tarnyba)

Lopšelio-darželio „Žilvitis” socialiniai partneriai:

Mažeikių švietimo centras, direktorė Laima Žilinskienė
Mažeikių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, direktorė Lina Antanavičienė
Mažeikių K. Jagmino pradinė mokykla, direktorė Virginija Steponavičienė
Mažeikių Vyturio pradinė mokykla, direktorė  direktorė  Rasa Uščinienė
Mažeikių „Žiburėlio“ pradinė mokykla, direktorė  Janina Karpinskienė

Naudingos nuorodos pedagogams:
http://www.vaikolabui.lt/
https://svietimogidas.lt/
https://www.draugiskasinternetas.lt/
https://sdcentras.lt/ (Šiuolaikinių didaktikų centras)
www.nsa.smm.lt (Nacionalinė švietimo agentūra)

www.szelmeneliai.lt/ (Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija) 

www.emokykla.lt/bendrasis/skaitmenines-mokymo-priemones/priemones/priemone/309

IT pagalba darbuotojams