Naudingos nuorodos:

http://www.mazeikiai.lt (Mažeikių rajono savivaldybė)
http://www.smm.lt (LR Švietimo ir mokslo ministerija)
http://www.ikimokyklinis.lt (Informacinis portalas pedagogams ir
tėvams)
http://www.aikos.lt (Švietimo ir mokslo institucijos)
http://www.itc.smm.lt/ (Švietimo informacinių technologijų centras)
www.smlpc.lt (Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras)
http://www.szelmeneliai.lt/ (Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija)
www.tevuforumas.lt (Lietuvos tėvų forumas)
http://www.vaikas.lt/lt/ugdymas/darzelis
https://socmin.lrv.lt/ (LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija)

Lopšelio-darželio „Žilvitis” socialiniai partneriai:

Mažeikių švietimo centras, direktorius Viktoras Prokopčiukas
Mažeikių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, direktorė Salvinija Lukšienė
Mažeikių K. Jagmino pradinė mokykla, direktorė Janina Gendvilienė
Mažeikių Vyturio pradinė mokykla, direktorė  direktorė  Rasa Uščinienė
Mažeikių „Žiburėlio“ pradinė mokykla, direktorė  Janina Karpinskienė

Elektroninio pašto adresai:
švietimas@mazeikiai.lt (Mažeikių Švietimo skyrius)
pptmazeikiai@gmail.com   (Pedagoginė psichologinė tarnyba)

Naudingos nuorodos pedagogams:
http://www.vaikolabui.lt/
https://svietimogidas.lt/
https://www.draugiskasinternetas.lt/
https://www.upc.smm.lt/ (Ugdymo plėtotės centras)
https://sdcentras.lt/ ( Šiuolaikinių didaktikų centras)
http://www.sppc.lt/ (Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras)