Kviečiame Jus pasinaudoti proga paremti mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą. JŪSŲ SUPRATIMAS IR PARAMA NEPAPRASTAI SVARBŪS, KAD GERĖTŲ VAIKŲ UGDYMOSI SĄLYGOS, TODĖL NUOŠIRDŽIAI TIKIME, KAD JŪS, JŪSŲ ARTIMIEJI IR DRAUGAI SKIRS 1,2 % LOPŠELIUI-DARŽELIUI „ŽILVITIS“ REMTI.

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 1,2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas). Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“ yra įstaiga, kuriai suteiktas paramos labdaros gavėjo statusas.

KOKIA NAUDA ĮSTAIGAI IR JUMS? 

Jūsų vaikai bus ugdomi saugioje aplinkoje.
Skirdami paramą ar labdarą lopšeliui-darželiui, Jūs nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos būtų išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio.
Įstaigai skirtos lėšos bus panaudotos Jūsų vaikų ugdymo aplinkos gerinimui: patalpų remontui, vaikų baldų, knygų, žaislų, įrengimų pirkimui ir kt.

Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti?

Prašymus gyventojai gali pateikti tik elektroniniu būdu per EDS, adresu   https://deklaravimas.vmi.lt  Paramos-vedlio-instrukcija   https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/1178713/vmi-230301-paramos-vedlio-instrukcija.pdf/ae21d89a-7031-cead-9b60-3b7109663e6e?t=1677738276399

Savo ruožtu Valstybinė mokesčių inspekcija, skatindama pajamų mokesčio dalį skirti elektroniniu būdu, užtikrins specialistų pagalbą visiems prašymus teikiantiems gyventojams (ir/ar gyventojų  grupėms). Aktualią informaciją, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus bei parsisiuntimui skirtas VMI parengtas vizualines priemones galite rasti ir specialioje VMI svetainės skiltyje, kuri bus nuolat pildoma (https://www.vmi.lt/evmi/paramos-skyrimas). Kilus papildomiems klausimams, visuomet galite kreiptis į VMI specialistus atvykus į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių ar paskambinus telefonu 1882 / +370 5 260 5060.

Tinkamai užpildytas prašymas už 2022 metus turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2023 m. gegužės 2 d. imtinai

 

Įstaigos rekvizitai

  • Paramos gavėjas – Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“
  • Įmonės kodas – 190158969 
  • Adresas –  Sodų g. 17, LT-89113 Mažeikiai
  • Banko sąskaita – LT17 4010 0407 0006 0134 
  • Bankas – Luminor Bank AS 

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PARAMĄ