Gamtosauginio ugdymo komanda

 

Pirmininkė Indrė Gyrienė
Nariai: Birutė Gramaliauskienė, Rasa Jurkienė, Raimonda Malinauskienė, Vilhelmas Kiškėnas, Laura Strumylaitė, Birutė Skurvydienė, Sigita Laimė.

Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“ yra gamtosauginių mokyklų programos narys.

Gamtosauginių mokyklų programa yra viena iš 5 Aplinkosauginio švietimo fondo ( FEE – Foundation for Environmental Education) pasaulyje įgyvendinamų programų.
Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja ugdymo įstaigas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina įstaigų bendruomenių aktyvumą, ugdo vaikų kūrybiškumą. Programos nauda – aplinkosauginių žinių augimas, vietinės bendruomenės įtraukimas, vandens bei energijos vartojimo mažinimas, tarptautinių ryšių užmezgimas ir t.t. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus, apdovanojami Žaliąja vėliava ir tarptautiniu Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatu. Šis apdovanojimas, kaip ir kiti FEE apdovanojimai, suteikiamas vieneriems metams. Ar mokykla yra verta Žaliosios vėliavos apdovanojimo, sprendžia Nacionalinė taryba.

Iš viso yra septyni Gamtosauginių mokyklų žingsneliai, kuriuos kiekviena įstaiga dalyvaujanti programoje turi įgyvendinti:

1 žingsnis. Gamtosauginis komitetas Gamtosauginių mokyklų komitetas yra pagrindas vykdant Gamtosauginių mokyklų programą ir reprezentuoja visos ugdymo įstaigos bendruomenės idėjas.

2 žingsnis. Aplinkosauginės situacijos įvertinimas (auditas) Atliktas aplinkosauginis auditas padeda įstaigai nustatyti esamą aplinkosauginę būklę bei nurodo kryptis situacijos gerinimui. Atlikto audito rezultatai (išvados) turi būti naudojami parengiant veiksmų planą.

3 žingsnis. Veiksmų planas Veiksmų planas yra įstaigos Gamtosauginių mokyklų programos veiklos širdis ir paruošiamas atsižvelgiant į audito rezultatus (išvadas). Planas apima tikslus, veiklas, kas bus atsakingi už veiklų įgyvendinimą, laiką, kada vienokie ar kitokie veiksmai bus atlikti, siekiant įgyvendinti išsikeltus tikslus.

4 žingsnis. Monitoringas ir įvertinimas Siekiant išsiaiškinti ar sėkmingai įgyvendinami veiksmų plane numatyti tikslai, turi būti įvertinamas progresas.

5 žingsnis. Integracija Gamtosauginių mokyklų veiklos integruojamos į ugdymo procesą ir tai didina programos efektyvumą, bei užtikrina, jog ugdytiniai įgis aplinkosauginių žinių ir įgūdžių.

6 žingsnis. Informavimas ir įtraukimas Veikla orientuota ne tik į ugdymo įstaigą, o taip pat ir tai, kad ugdytiniai aplinkosaugines idėjas parsineštų į namus.

7 žingsnis. Gamtosauginis kodeksas Kūrinys, reprezentuojantis įstaigos įsipareigojimus aplinkai.

Plačiau apie Gamtosauginių mokyklų veiklą galite sužinoti ČIA.

„Žemės valanda“

„Žemės valanda“ – tai viso pasaulio akcija, skatinanti valandai išjungti elektros prietaisus, kad visi žmonės prisimintų, kiek tai kainuoja mūsų planetai. Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ ugdytiniai kartu su tėveliais kovo 27 d. vakarą prisijungė prie vykdomos akcijos – išjungė namuose esančius elektros prietaisus: skaitė žvakių šviesoje, žaidė stalo žaidimus, bendravo – tėveliai vaikams pasakojo kodėl svarbu taupyti elektrą. Elektros energijos gamyba – tai vienas iš svarbiausių klimato kaitos veiksnių, ugdymo įstaigos pedagogai kasdien stengiasi tausoti elektros išteklius, to moko ir ugdytinius.


5 grupės vaikai dalyvavo gamtosauginio ugdymo kūrybinės grupės organizuotame projekte „Gamta ir aš“. Projekto tema – „Medžiai“. „Šnekučiai“ aplankė darželio teritorijoje esančius medžius.
Medis atlieka įvairias funkcijas – jis namai paukšteliams, užuovėja gyvūnėliams. Medžiai būna dideli ir maži, stori ir ploni. Medį galime apkabinti, į jį atsiremti, paklausyti ką kužda, pauostyti kokį kvapą skleidžia. Medžių gėrybes galime pritaikyti ir savo veiklose. Nelaužykime, o mylėkime ir gerbkime medžius.