Smulkiosios motorikos lavinimo projektas

„Judinu pirštelius – tariu žodelius“

Tikslas: Ugdyti vaikų kalbą atliekant įvairias smulkiajai motorikai lavinti skirtas užduotis.

 Uždaviniai:

  1. Sudominti vaikus priemonėmis lavinančiomis smulkiąją motoriką;
  2. Išmokyti smulkiosios motorikos (pirštų, riešo) lavinimo pratimų ir žaidimų;
  3. Įtraukti tėvelius į grupės veiklą, mankštinant vaiko rankų pirštelius, gaminant priemones smulkiajai motorikai lavinti;
  4. Siekti, kad ir tėvai, ir vaikai patirtų džiaugsmą: vaikai – veiklose, o tėvai galėtų pasidžiaugti gerais rezultatais.

Laukiami  rezultatai:

  1. Lavės vaikų smulkiosios motorikos įgūdžiai;
  2. Vaikai aiškiau gebės tarti garsus, žodžius;
  3. Išlavės bendravimo su bendraamžiais įgūdžiai;
  4. Bus glaudesnis ryšys su tėvais, aptariant ir sprendžiant vaikų kalbėjimo problemas.

Projekto organizatoriai:

Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ specialioji pedagogė logopedė Dainora Vaičienė, mokytojos Marija Arlauskienė ir Laima Gromneckienė, „Boružiukų“ grupės ugdytiniai.

„Ežiukai“

Pirmiausia logopedė Dainora su  vaikais mokinosi eilėraštį apie ežiuką ir atliko smulkiosios motorikos pratimus.

Ežiukas aš ežiukas

nenuorama mažiukas.

Ežiukas aš ežys,

Judu kaip garvežys.

Po to vyko pokalbis apie ežiuką – kaip atrodo, kur gyvena, ką valgo ir ką veikia žiemą.

Vėliau vyko „ežiuko“ gaminimas. Į pusę kriaušės vaikai subedė medinius iešmukus ir vėrė smulkius makaronus, verdami juos skaičiavome, stebėjome kieno ežiuko spygliukai jau pasipuošę, o kieno dar ne. Vietoj nosytės degtuku pritvirtinome ,,nosytę“–vynuogę.  

„Boružiukų“ grupės vaikai verdami makaronus ne tik mankštino smulkiąją motoriką, bet ir ugdė kalbinius bei matematinius įgūdžius.