Tiflopedagogo kabinete atliekama akių pedagoginė korekcija. Užsiėmimų metu stimuliuojama rega. Atliekama akių mankšta, relaksacija akių nuovargiui šalinti. Lavinamas giluminis matymas,  regimasis dėmesys, regimoji atmintis, taktiliniai pojūčiai, perspektyvos suvokimas, akių ir rankų motorinė koordinacija, orientacija erdvėje.

Tiflopedagogė Birutė Skurvydienė dirba su nauja, efektyvia priemone – šviesos dėže ir III lygio priemonių rinkiniu iš JAV. Aklieji ir silpnaregiai mokomi vaikščioti su baltąja lazdele, Brailio rašto pradmenų.

  • Specialųjį ugdymą, vaikams su įvairiais regėjimo sutrikimais, tėvų sutikimu, skiria lopšelio-darželio „Žilvitis“ VGK (vaiko gerovės komisija), remdamasi gydytojo oftalmologo paskyrimu (medicinine forma Nr. 027/a).
  • Akliems ir silpnaregiams specialųjį ugdymą tėvų sutikimu skiria Mažeikių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytu tvarkos aprašu.

Tiflopedagogė  nuolat bendrauja su ugdytinių tėvais, mokytojais, spec. pedagogais.  Specialistės darbo tikslas – pagerinti regėjimo aštrumą, regimąsias funkcijas, siekti sėkmingos vaikų integracijos į bendrojo ugdymo mokyklas.