Lopšelyje-darželyje su specialiųjų poreikių vaikais (regos sutrikimais) dirba tiflopedagogė Rasa Jurkienė.

Įstaigoje įrengtas tiflopedagogo kabinetas. Aprūpintas įvairiomis vaizdinėmis priemonėmis.

Specialųjį ugdymą, tėvų sutikimu, skiria įstaigos specialiojo ugdymo komisija ir Mažeikių miesto psichologinė tarnyba Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. Regos sutrikimus turintiems vaikams korekcinį gydymą skiria gydytojas oftalmologas.

Tiflopedagogė  nuolat bendrauja su ugdytinių tėvais, mokytojais, spec. pedagogais.  Specialistės darbo tikslas – pagerinti regėjimo aštrumą, regimąsias funkcijas, siekti sėkmingos vaikų integracijos į bendrojo ugdymo mokyklas.