Ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2020“

Mūsų darželis dalyvauja ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“. Jį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK).

Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį, ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradrabiavimą, profesinę paramą ir pagarbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus. 

Žaidynes sudaro trys etapai/ festivaliai:

1-asis etapas „Lietuvos mažųjų žaidynių“ įstaigų festivalis. Dalyvauja visi įstaigą lankantys ikimokyklinio amžiaus vaikai.

2-asis etapas „Lietuvos mažųjų žaidynių“ regioninis festivalis. Dalyvauja penkiamečių komanda (3 mergaitės, 3 berniukai) ir mišraus ikimokyklinio amžiaus specialiųjų poreikių turinčių vaikų komanda.

3-iasis etapas „Lietuvos mažųjų žaidynių“ respublikinis festivalis. Dalyvauja komandos iškovojusios pergalę regioninio „Lietuvos mažųjų žaidynių“ festivalio metu.

Projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“ koordinatorė mokytoja Lina Kozienė

LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNIŲ 2020 M. I ETAPAS

SVEIKATIADA

http://sveikatiada.lt/

Kiti projektai: