„Miklink pirštelius – lavink žodelius“
Pirštai – mūsų didieji pagalbininkai, jie mūsų sugalvotų darbų vykdytojai. Jie gali būti puikūs artistai, mūsų vaikų mokytojai ir netgi gydytojai.

Projekto tikslas:
Sudaryti  palankias sąlygas vaikams mankštinti rankų pirštus, stimuliuoti kalbos centrus, esančius kojų ir rankų pirštų taškuose.

Projekto uždaviniai:
 1. Ieškoti įvairių prevencinių darbo būdų, siekiant sėkmingo kalbos vystymosi ankstyvajame ir ikimokykliniame amžiuje.
 2. Skatinti nuolat mankštinti vaiko rankų pirštelius, lavinti smulkiąją motoriką, kalbą.
 3. Siekti glaudaus bendradarbiavimo ( tėvai – logopedas – aulėtojai).
 4. Siekti, kad vaikai išgyventų džiaugsmą, pasitenkinimą organizuojama veikla, o tėvai – pasidžiaugtų gerais rezultatais.
5. Gilinti žinias  apie pirštų  mankštos svarbą  bei įtaką kalbai.

 Laukiami projekto rezultatai
1. Pagerės vaikų  smulkioji motorika
2. Vaikai geriau artikuliuos garsus, greičiau pradės aiškiai kalbėti.
3. Išlavės bendravimo su bendraamžiais įgūdžiai.

Trumpalaikiai projektai

Sniego senis besmegenis kiek kitaip, į maišelių vidų vaikai pridėjo sniego ir papuošė, o lauke nulipdėme ir dar du tikrus senius besmegenius.

Smagi ir įdomi veiklą su sniegu. Piešėme įvairiomis spalvomis su pipetėmis. Stebėjome, kaip keičiasi, susilieja spalvos indelyje su sniegu, išties buvo labai įdomu. Taip pat sniegą vaikai sudėjo į skirtingas pasirinktas formeles ir jas papuošė spalvotais akmenėliais.

Gaminome dirbtinį sniegą iš krakmolo ir aliejaus. Visi kartu puikiai pamiklinome pirštukus ir pasidžiaugėme savo sulipdytais besmegeniais ir sniego gniūžtėmis.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Raimonda Malinauskienė.