Sveikatos priežiūra Mažeikių miesto lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ vykdoma organizuojant prevencines priemones, kuriomis siekiama saugoti ir stiprinti ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatą, įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Sveikatos priežiūrą vykdo visuomenės sveikatos priežiūros specialistė ‒ Grėta Mišeikytė.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto uždaviniai:

  1. užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, kuriant sveikatai palankią aplinką, stiprinant vaikų sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
  2. formuoti teisingą vaikų požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;
  3. dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto vykdomos programos ir veiklos: