„Gudručių“ grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo mokytojos
Rūta Mykolaitienė

Laima Gromnickienė
                                         

Mokytojų padėjėja
Virginija Beržinienė

Grupėje ugdomi 1,10-2 metų vaikai.

Didelis dėmesys skiriamas vaikų higieniniams įgūdžiams lavinti. Bendravimui su vaiku. Kuriamos ugdymosi situacijos, kupinos žaismės, nuotykių, atradimų.

 

Grupės el. paštas: zilvitis.gudruciai@gmail.com

Tel. Nr.