Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Norint, kad priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs 2020–2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti nustatytą elektroninės formos prašymą (paraišką). Užpildytą prašymą-paraišką (SP-11 formą nurodytą informacinėje sistemoje www.spis.lt) reikia pateikti Mažeikių miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui arba tame savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriuje, kuriame ugdytinis yra registruotas.

Daugiau informacijos apie nemokamą ugdytinių maitinimą:

1.Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas: www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.915C6D6EB2A5/asr

Prašymo forma: