„NORIU PAŽINTI PASAULĮ“

TIKSLAS: lavinti vaikų mąstymą, kalbinius įgūdžius, pažinimą ir patirtinį ugdymą.

UŽDAVINIAI:

1. Skatinti vaikus tyrinėti, pažinti, atrasti;

2. Mokyti spręsti problemas;

3. Skatinti vaikus kalbėti apie tai, kas jį supa.

LAUKIAMI REZULTATAI:

1. Vaikai susipažins su aplinkos pažinimo procesu;

2. Gebės nuosekliai ir logiškai mąstyti, analizuoti;

3. Lavės vaikų kalbiniai, bendravimo ir bendradarbiavimo su bendraamžiais įgūdžiai.

„MAGNETINIAI SKAIČIAI“

Žaidimo metu vienas berniukas pastebėjo, jog prie metalinio indo prikimba jo mėgiami skaičiai. Bandėme grupėje ieškoti daiktų prie kurių priliptų skaičiai. Deja, bet neradome. Išsiaiškinome, kad skaičiai yra magnetiniai, todėl prilimpa prie metalinių paviršių. Iš indaujos atsinešėme metalinius puodus ir dar kartą tuo įsitikinome. MAGNETINĖS RAIDĖS LIMPA PRIE METALINIŲ PAVIRŠIŲ.

KURIAME IŠ GAMTINĖS MEDŽIAGOS IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ

TRISPALVIAI EKSPERIMENTAI

Pasitikdami gražią Lietuvos valstybingumo šventę – Vasario 16-ąją, didelį dėmesį skyrėme ugdytinių žinių apie Lietuvą turtinimui ir pilietiškumo pagrindų ugdymui, pasitelkiant eksperimentų ir bandymų metodą. Šio metodo naudojimas ugdomojoje veikloje praturtina ugdomąjį procesą naujomis patirtimis. Jis visada vaikui įdomus ir teikia daug teigiamų emocijų. Eksperimentuodami ir tyrinėdami atrandame daug naujų, netikėtų dalykų, kurie sutinkami kasdien, bet kartu atrodo kitaip bandymo ar eksperimento metu.

Eksperimentuodami su Lietuvos vėliavos spalvomis lavinome vaikų saviraišką ir kūrybiškumą, estetinį suvokimą. Vaikai patyrė daug džiugių emocijų kuriant, eksperimentuojant, bandant ir atrandant.