„NORIU PAŽINTI PASAULĮ“

TIKSLAS: lavinti vaikų mąstymą, kalbinius įgūdžius, pažinimą ir patirtinį ugdymą.

UŽDAVINIAI:

1. Skatinti vaikus tyrinėti, pažinti, atrasti;

2. Mokyti spręsti problemas;

3. Skatinti vaikus kalbėti apie tai, kas jį supa.

LAUKIAMI REZULTATAI:

1. Vaikai susipažins su aplinkos pažinimo procesu;

2. Gebės nuosekliai ir logiškai mąstyti, analizuoti;

3. Lavės vaikų kalbiniai, bendravimo ir bendradarbiavimo su bendraamžiais įgūdžiai.

„MAGNETINIAI SKAIČIAI“

Žaidimo metu vienas berniukas pastebėjo, jog prie metalinio indo prikimba jo mėgiami skaičiai. Bandėme grupėje ieškoti daiktų prie kurių priliptų skaičiai. Deja, bet neradome. Išsiaiškinome, kad skaičiai yra magnetiniai, todėl prilimpa prie metalinių paviršių. Iš indaujos atsinešėme metalinius puodus ir dar kartą tuo įsitikinome. MAGNETINĖS RAIDĖS LIMPA PRIE METALINIŲ PAVIRŠIŲ.

KURIAME IŠ GAMTINĖS MEDŽIAGOS IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ