11 ,,DRAMBLIUKŲ“ GRUPĖS PROJEKTAS
,,KNYGUTĖJE PASAKA GYVENA“
 (4–5 m. amžiaus vaikai)

Tikslas: Skatinti vaikus domėtis knygomis.

Uždaviniai: pažadinti norą vartyti knygas, domėtis jų turiniu, forma, pradžiuginti vaikus spalvingomis knygomis, taip pat siekiame kūrybinės vaikų raiškos kuriant pasakas, knygeles. Meninėje veikloje parodyti patinkamą pasakos veikėją.

Refleksija: klausydamasis pasakų vaikas patiria daug emocijų, gali susitapatinti su veikėjais, patirti daug įvairių išgyvenimų. Pasakos tenkina vaiko smalsumą, jausmus, žadina kūrybinę raišką. Labiausia grupės vaikus domino knygų paroda, iš namų suneštos pačios mylimiausios knygos. Jų buvo įvairių: vaikiškos enciklopedijos, pasakų, eilėraščių. Knygas vaikai rūšiavo, dėliojo pagal spalvą, dydį. Jas vartė, pasakojo ką mato paveikslėliuose, ieškojo žinomų raidžių, simbolių. Samprotavo, kas joje galėjo būti rašoma. Buvo sudarytos sąlygos vaikams kurti pasakas su pirštininėmis lėlėmis. Išklausę pasaką, vaikai vaidino ne tik tėveliams, bet ir kitų grupių draugams. Savo įspūdžius išreikšdavo meninėje veikloje.