„Drambliukų“ grupės projektas

,,Nuo raidelės prie žodelio“

Tikslas:

Sužadinti ugdytinių domėjimąsi knyga, padėti ją pamilti, suprasti knygų svarbą ir reikšmę.

Uždaviniai:

 • lavinti foneminę klausą;
 • formuoti skaitymo pradmenis;
 • skatinti vaiko norą pasakoti;
 • turtinti vaikų žodyną;
 • patirti žodinės kūrybos džiaugsmą;
 • apsilankyti miesto bibliotekoje.

Projekto aktualumas:

 • mažėja vaikų domėjimasis knygomis;
 • menkėja vaikų rišliosios kalbos lavėjimo galimybės.

Laukiami rezultatai:

 • gebės pasigaminti savo knygeles, piešti ir rašyti į jas;
 • sužinos, kaip registruotis bibliotekoje ir tapti nuolatiniu skaitytoju;
 • gebės pagaminti ir padovanoti draugams įdomių knygų skirtukų;
 • supras, kaip reikia tausoti knygas, gerbti jas;
 • ugdytinių tėvai įsitrauks į bendrą veiklą, kurs su vaikais pasakas namuose;
 • tėvai skaitys vaikams pasakas namuose.