Gamtosauginio ugdymo kūrybinė grupė savo veikla suteikia žinių apie gamtą, jos saugojimo būdus, formuoja ekologiniais principais paremtą vaiko santykį su gamta bei ugdo nuovoką, kad kiekvienas žmogus yra atsakingas už gamtos išsaugojimą. Vaikai skatinami dalyvauti įvairiuose projektuose, renginiuose, kurių metu vykdomos įvairios veiklos skatinančios vaikų pažinimą nuo sėklos iki užauginto produkto, nuo makulatūros ir plastmasinių kamštelių rinkimo iki daiktų „prikėlimo antram gyvenimui“.
Mūsų kūrybinės grupės tikslas – išmokyti vaikus mylėti, saugoti, suprasti gamtą, jos reiškinius. Tačiau tai įmanoma, tik paties vaiko veikloje, jis kūrėjas: stebi, tyrinėja, eksperimentuoja, planuoja, svarsto.