Vaikai priimami vadovaujantis įstaigos direktoriaus patvirtintu VAIKŲ PRIĖMIMO Į MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠU.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėse nuo 2021-09-01 yra:

2 laisvos vietos vaikams, gimusiems 2018 metais;

Priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėse nuo 2021-09-01 yra 1 laisva vieta.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. V-2118 nuo 2020-09-28 prašymų priėmimas bei konsultavimas rekomenduojamas  nuotoliniu būdu

Norėdami pateikti prašymą įrašyti į eilę vietai darželyje gauti, prašome užpildyti prašymo formą, pasirašyti ir nuskenuotą arba nufotografuotą atsiųsti el. adresu direktore.zilvitis@gmail.com. Kartu su prašymu atsiųskite vaiko gimimo liudijimo kopiją.