Vaikai priimami vadovaujantis darželio direktoriaus patvirtintu VAIKŲ PRIĖMIMO Į MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS TVARKOS APRAŠU.

Šiuo metu laisvų vietų ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėse nėra.

Šiuo metu laisvų vietų priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėse nėra.