Lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ laisvų naujiems ugdytiniams nėra.