Tiflopedagogo kabinete atliekama akių pedagoginė korekcija. Užsiėmimų metu stimuliuojama rega. Atliekama akių mankšta, relaksacija akių nuovargiui šalinti. Lavinamas giluminis matymas,  regimasis dėmesys, regimoji atmintis, taktiliniai pojūčiai, perspektyvos suvokimas, akių ir rankų motorinė koordinacija, orientacija erdvėje.

Tiflopedagogė Birutė Skurvydienė dirba su nauja, efektyvia priemone – šviesos dėže ir III lygio priemonių rinkiniu iš JAV. Aklieji ir silpnaregiai mokomi vaikščioti su baltąja lazdele, Brailio rašto pradmenų.

Specialųjį ugdymą, tėvų sutikimu, skiria įstaigos specialiojo ugdymo komisija ir Mažeikių miesto psichologinė tarnyba Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. Regos sutrikimus turintiems vaikams korekcinį gydymą skiria gydytoja oftalmologė.

Specialistė nuolat bendradarbiauja su tėvais, auklėtojomis.