Lopšelyje-darželyje su specialiųjų poreikių vaikais (regos sutrikimais) dirba tiflopedagogė Birutė Skurvydienė.

Įstaigoje įrengtas tiflopedagogo kabinetas. Aprūpintas įvairiomis vaizdinėmis priemonėmis.

Specialųjį ugdymą, tėvų sutikimu, skiria įstaigos specialiojo ugdymo komisija ir Mažeikių miesto psichologinė tarnyba Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. Regos sutrikimus turintiems vaikams korekcinį gydymą skiria gydytoja oftalmologė.

Specialistė nuolat bendradarbiauja su tėvais, auklėtojomis.