Psichologinės pagalbos teikimas lopšelyje-darželyje „Žilvitis“

Psichologas atlieka psichologinį vertinimą (siekiama nustatyti vaiko galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybė ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius),  konsultuoja vaikus, jų tėvus (globėjus arba rūpintojus) bei pedagogus. Konsultacijos būna individualios.

 Šiuo metu ieškome psichologo nuolatiniam darbui. Laukiame Jūsų. Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu: direktore.zilvitis@gmail.com