Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas). Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“ yra įstaiga, kuriai suteiktas paramos labdaros gavėjo statusas.

Kviečiame Jus pasinaudoti proga paremti mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą.

KOKIA NAUDA ĮSTAIGAI IR JUMS? 

Jūsų vaikai bus ugdomi saugioje aplinkoje.
Skirdami paramą ar labdarą lopšeliui-darželiui, Jūs nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos būtų išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio.
Jūs gautumėte išsamią informaciją apie labdaros ir paramos lėšų panaudojimą.
Įstaigai skirtos lėšos bus panaudotos Jūsų vaikų ugdymo aplinkos gerinimui: patalpų remontui, vaikų baldų, knygų, žaislų pirkimui ir kt.

Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti?

Iki gegužės 1 d. prašymą galima pateikti internetu. Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje per elektroninio deklaravimo sistemą EDS https://deklaravimas.vmi.lt/, užpildant tam skirtą prašymo formą FR 0512.

Įstaigos rekvizitai

  • Paramos gavėjas – Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“
  • Įmonės kodas – 190158969 
  • Adresas –  Sodų g. 17, LT-89113 Mažeikiai
  • Banko sąskaita – LT17 4010 0407 0006 0134 
  • Bankas – Luminor Bank AB 

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PARAMĄ