Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 1,2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas). Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“ yra įstaiga, kuriai suteiktas paramos labdaros gavėjo statusas.

Kviečiame Jus pasinaudoti proga paremti mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą.

Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti?

Tinkamai užpildytas prašymas FR0512 už 2019 metus turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 1 d.

Prašymo pervesti GPM dalį paramos gavėjams gali būti teikiama užpildžius prašymą  elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Įstaigos rekvizitai

  • Paramos gavėjas – Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“
  • Įmonės kodas – 190158969 
  • Adresas –  Sodų g. 17, LT-89113 Mažeikiai
  • Banko sąskaita – LT17 4010 0407 0006 0134 
  • Bankas – Luminor Bank AS 

KOKIA NAUDA ĮSTAIGAI IR JUMS? 

Jūsų vaikai bus ugdomi saugioje aplinkoje.
Skirdami paramą ar labdarą lopšeliui-darželiui, Jūs nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos būtų išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio.
Jūs gautumėte išsamią informaciją apie labdaros ir paramos lėšų panaudojimą.
Įstaigai skirtos lėšos bus panaudotos Jūsų vaikų ugdymo aplinkos gerinimui: patalpų remontui, vaikų baldų, knygų, žaislų pirkimui ir kt.

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PARAMĄ