GERBIAMI TĖVELIAI IR DARBUOTOJAI !!!

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME, KAD JAU EILĘ METŲ REMIATE MŪSŲ ĮSTAIGĄ, SKIRDAMI DALĮ (IKI 2 %) NUO PRAEITŲ METŲ SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO.

BŪSIME LABAI DĖKINGI, JEI IR TOLIAU PADĖSITE KURTI MŪSŲ ĮSTAIGOS VAIKŲ UGDYMO APLINKĄ, PAREMDAMI IR SKIRDAMI SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ.

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ ADMINISTRACIJA

2019 m. gauta 2 proc. GPM paramos – 2998,60 Eur. Įstaigos tarybos posėdyje (2019-12-16 Nr. 7) pritarta pasiūlymui panaudoti šias lėšas antro korpuso pirmo aukšto koridoriaus durų keitimui.

Šios lėšos panaudotos:

UAB „Durų alėja” durys 1849,00 Eur
Durų montavimo darbai 450,00 Eur
Dažai  (koridoriaus sienoms) 120,52 Eur
Antivirusinė programa 24 įstaigos kompiuteriams 505,00 Eur.
VISO  2924,52 Eur

2018 m. gauta 2 proc. GPM paramos – 2840,61 Eur. Šios lėšos panaudotos:

UAB „Markija” 164,53 Eur   žaislai
UAB „Sofijos pasaulis” 580,90 Eur žaislai
UAB „Gudragalvis” 443,91 Eur   žaislai
UAB „GPS sistemos” 440,00 Eur 3 planšetės
UAB „Lingvima” 1200,00 Eur baldai 1, 2, 8, 12 grupėse.
VISO  2840,61 Eur