GERBIAMI TĖVELIAI IR DARBUOTOJAI !!!

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME, KAD JAU EILĘ METŲ REMIATE MŪSŲ ĮSTAIGĄ, SKIRDAMI DALĮ (IKI 2 %) NUO PRAEITŲ METŲ SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO.

BŪSIME LABAI DĖKINGI, JEI IR TOLIAU PADĖSITE KURTI MŪSŲ ĮSTAIGOS VAIKŲ UGDYMO APLINKĄ, PAREMDAMI IR SKIRDAMI SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ.

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ ADMINISTRACIJA

Ataskaita apie gautų 2 proc. lėšų panaudojimą už 2018 m.

UAB „Markija” 164,53 Eu  
UAB „Sofijos pasaulis” 580,90 Eu  
UAB „Gudragalvis” 443,91 Eu   žaislai
UAB „GPS sistemos” 440,00 Eu 3 planšetės
UAB „Lingvima” 1200,00 Eu baldai 1, 2, 8, 12 grupėse.
VISO  2840,61 Eu