Etnokultūros edukacija kiemo „Seklytėlėje“

Darželyje etnokultūrinę veiklą su darželio ugdytiniais lauko erdvėje įrengtoje „Seklytėlėje“ plėtojo etnokultūros puoselėtojos Ilona Juodienė ir Rita Garalienė. Vaikai susipažino su senoviniais rakandais ir jų paskirtimi. Sužinojo, kaip minkoma tešla geldoje, formuojamas duonos kepalas, dedamas ant ližės ir šaunamas į krosnį. Edukacijos metu Žilvitukai pažino, mokėsi įvardinti senovinius rakandus, kuriuos naudojo mūsų senoliai, žemaičių kalba: arbatinukas – drumelis, lygintuvas – pruosos, verpimo ratelis – kalvarats ir kt. Vaikams daug juoko sukėlė senovinės medinės klumpės: žinojo iš ko pagamintos, bet įvardinti jas buvo sunku. Susipažinę ir aptarę senovinius rakandus, ugdytiniai kartu su mokytojomis žaidė lietuvių liaudies ratelius, minė mįsles. „Šnekučių“ grupės ugdytinė Edilija pasekė pasaką be galo apie žvirblelį. „Tauškučių“, „Šnekučių“, „Smalsučių“ ir „Žiburiukų“ grupių vaikai buvo smalsūs ir dalinosi savo gyvenimiška patirtimi. Etnokultūrinės veiklos metu ugdėme vaikų tautiškumą ir pilietiškumą, plėtojome etnokultūrines vertybes ir sampratą. Gilinome vaikų žinias apie mūsų senolių buitį. Etnokultūros kūrybinė grupė.