Paroda „Inovacijos mokykloje“

Lapkričio 9 d. Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorė, spec. pedagogė ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos dalyvavo naujausių mokymo(si) priemonių ir technologijų parodoje „Inovacijos mokykloje“, kuri vyko Kauno švietimo inovacijų centre. Parodoje susipažino su naujausiomis mokymo(si) priemonėmis, dirbtiniu intelektu, įvairiomis technologijomis, jų pritaikymu ugdymo procese, išklausė pranešimų apie įvairių skaitmeninių, IT priemonių praktinį panaudojimą ugdymo procese, įtraukiajame ugdyme.