Respublikinis renginys „Gamta kviečia žaisti“

Buvimas lauke – parke, miške, prie jūros – suteikia daug gerų emocijų. Būdami gamtoje mes vis kažką kuriame, statome, piešiame, lipdome, renkame. Prisirinkę gamtinės medžiagos kuriame mažus ir didelius stebuklus. Gamtos dermėje neatsiejamas ir fizinis aktyvumas.

Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis” ikimokyklinio ugdymo pedagogės Indrė Gyrienė ir Lina Kozienė organizavo respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų renginį „Gamta kviečia žaisti“. Renginio tikslas – skatinti  ugdymo įstaigos bendruomenės (vaikų, tėvų, pedagogų) aktyvaus gyvenimo būdo nuostatas, ugdyti meilę gamtai, organizuoti veiklas, naudojant gamtinę medžiagą, inicijuoti aktyviai leisti laiką gryname ore. Renginiu buvo siekta suteikti vaikams galimybę pažinti juos supančią aplinką per fizines veiklas, plėtoti vaikų žinias apie gamtos gėrybes, įtraukti ugdytinių šeimas į aktyvius fizinius užsiėmimus gamtoje.

Į  projektą atsiliepė  99  pedagogai iš visos Lietuvos.  Kolegos savo gerąja patirtimi pasidalijo  atsiųsdami veiklų  fotografijas su aprašymais.  Veiklos buvo labai įvairios: judrūs žaidimai persikūnijus į įvairius vabaliukus, lapų labirintų įveikimas, mandalų kūrimas, lenktynės kas suras daugiau kaštonų ir t.t.

Galime drąsiai teigti, jog bendradarbiaujant  su kolegomis galima daug nuveikti. Džiaugiamės, kad turėjome galimybę pačios pasisemti patirties ir paskatinti kitus ugdymo veiklas organizuoti gryname ore. Kaip teigia, lietuvių poetas V. Karalius: „Gamta moko taip neįkyriai, jog mes per vėlai sužinome, kad ji  – mūsų mokytoja“.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Lina Kozienė ir Indrė Gyrienė