Tarptautinė tolerancijos diena

Lapkričio 16 d. lipdėme Tolerancijos dėlionę! Dėlionės tema reiškia nedideles detales, kurias sujungus į vieną visumą, gauname piešinį ar paveikslą tam tikra tema. Šių metų temą padiktavo išgirsta mintis, jog mūsų visuomenė – kaip dėlionė, sudaryta iš skirtingų gabalėlių, kurias sujungus – gauname visos visuomenės paveikslą. Visuomenę sudaro skirtingi žmonės pagal amžių, lytį, socialinę padėtį, išsilavinimą, pažiūras, pomėgius, gyvenimo būdą ir t.t.. Šiandien vaikai grupėse kalbėjo kas yra tolerancija, kad tai pakantumo, supratingumo, pagarbos, meilės, gerumo, mandagumo, draugiškumo sinonimas. Aptarė jog mus supantys žmonės yra skirtingi išvaizda, požiūriu, tikėjimu, tradicijomis, tačiau mes turime gebėti pripažinti šiuos skirtumus. Vaikai darželio kieme kartu su žitrafa Belina ir pingvinuku Kvaksium žaidė draugystės žaidimą, dėliojo Tolerancijos dėlionę.