Pranešimas „Interaktyvaus ekrano galimybės“

Balandžio 24 d įstaigoje vyko ilgalaikės programos „Skaitmeninių technologijų proveržis. Meninis ugdymas skaitmeninių technologijų amžiuje“ III modulis „Interaktyvaus ekrano galimybės“. Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Ilona Juodienė skaitė pranešimą apie interaktyvaus ekrano pritaikymą ugdomojoje veikloje, pateikė praktinių darbo pavyzdžių. Seminaro eigoje atsakė į mokytojams kilusius klausimus. Pedagogai praturtino turimas ir patobulino skaitmeninio raštingumo kompetencijas.